kontakt<mapa>hvac-tech.pl
+48 88 90 77 222


RDA CIEPA / CHODU
Specjalizacja w odnawialnych
rdach energii (OZE)

INSTALACJE GRZEWCZE

WENTYLACJA
KLIMATYZACJA
CHODNICTWOINSTALACJE WEWNTRZNE
ORAZ SIECI WODOCIGOWE
KANALIZACYJNE I GAZOWE

SIECI CIEPOWNICZE

INSTALACJE
PRZEMYSOWE

DORADZTWO TECHNICZNE
I OPRACOWANIA
ENERGETYCZNE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie".
Operacja pn.: "Podjcie dziaalnoci gospodarczej pn. "HVAC-TECH" obejmujcej:
Projektowanie w specjalnoci instalacyjnej w zakresie odnawialnych rde energii, sieci, instalacji grzewczych i wentylacyjnych z odzyskiem ciepa oraz wod-kan",
wspfinansowana jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Cel operacji: Uruchomienie dziaalnoci gospodarczej wiadczcej usugi w zakresie projektowania instalacji grzewczo - wentylacyjnych, sanitarnych i technologicznych.
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.
COPYRIGHT ©2020 HVAC-TECH
Wszelkie prawa zastrzeone.