kontakt<małpa>hvac-tech.pl
+48 88 90 77 222
Kontakt


kontakt<małpa>hvac-tech.pl

+48 88 90 77 222


Pracownia projektowo-inżynierska
"HVAC-TECH" Tomasz Fojcik
ul. Rybnicka 1, 43-180 Orzesze
NIP: 642-298-84-80
REGON: 367042439


Formularz kontaktowy:


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja pn.: "Podjęcie działalności gospodarczej pn. "HVAC-TECH" obejmującej:
Projektowanie w specjalności instalacyjnej w zakresie odnawialnych źródeł energii, sieci, instalacji grzewczych i wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz wod-kan",
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Cel operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej świadczącej usługi w zakresie projektowania instalacji grzewczo - wentylacyjnych, sanitarnych i technologicznych.
Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsca pracy.
COPYRIGHT ©2020 HVAC-TECH
Wszelkie prawa zastrzeżone.