kontakt<małpa>hvac-tech.pl
+48 88 90 77 222

O nas
Pracownia Projektowo - Inżynierska "HVAC-TECH" to zespół inżynierów, absolwentów Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach. Nasza grupa Projektantów posiada 10 letnie doświadczenie w projektowaniu, w branży sanitarnej oraz instalacyjnej HVAC (Heat, Ventilation & Air Conditionig) w zakresie kompleksowej realizacji koncepcji projektowych, projektów budowlanych, wykonawczych, a w dalszej kolejności w trakcie realizacji inwestycji również nadzorów autorskich, jaki i nadzorów inwestorskich na życzenie Klienta.

Mamy doświadczenie przy realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji: od domków jednorodzinnych, wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, biurowych, jak i przemysłowych zarówno w branży spożywczej, motoryzacyjnej i innych, ale również dzięki doświadczeniu dwóch osób z naszego zespołu projektowego, z okresu ich pracy zawodowej w biurach projektowych branży energetycznej, jesteśmy w stanie realizować zlecenia dotyczące obiektów przemysłowych z uwzględnieniem energetyki zawodowej w Polsce.

Posiadamy kompletne Uprawnienia Budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Jesteśmy członkami Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadamy aktualne zaświadczenia umożliwiające pełnienie funkcji technicznych w budownictwie, w świetle obowiązujących przepisów w Polsce.

Zdobyta wiedza w dziedzinie inżynierii środowiska oraz zasady projektowania potwierdzone wieloletnim doświadczeniem pozwalają nam wykonywać projekty branżowe wszystkich instalacji HVAC z pełną kompetencją i rzetelnością m.in. w zakresie:

- źródeł ciepła - specjalizujemy się w odnawialnych źródłach energii (OZE),
- ukóadów odzysków ciepła,
- źródeł chłodu,
- instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- instalacji ogrzewania,
- sieci cieplnych,
- sieci wodno - kanalizacyjnych, deszczowych oraz gazowych,
- instalacji wewnętrzne wodnych i kanalizacyjnych (z odzyskiem wody szarej),
- instalacji gazowych,
- instalacji sprężonego powietrza wraz z układami sprężarkowymi
- instalacji odpylania.


Wykonujemy również obliczenia cieplne, charakterystyki energetyczne, certyfikaty energetyczne, audyty energetyczne.

Wykonujemy opracowywanie dokumentacji przetargowych (część techniczna SIWZ) w charakterze doradztwa technicznego.

Nowoczesna struktura naszej firmy oraz posiadanie nowoczesnego i innowacyjnego oprogramowania pozwalającego projektować w technologii 3D umożliwia szybkie i dokładne wykonanie dowolnej dokumentacji projektowej przy zachowaniu najwyęszych standardów i terminowości.

Nasz priorytet to zadowolony Inwestor oraz zaprojektowanie instalacji cechującej się nowoczesnością prostotą działania z wykorzystaniem rozwiązać dających Inwestorowi / Użytkownikowi wymierne korzyści w trakcie eksploatacji instalacji przy możliwie najniższym koszcie inwestycyjnym. Dobór urządzeń i przyjętych rozwiązań w trakcie naszych prac projektowych jest zawsze uwarunkowany szczegółową analizą techniczną i obliczeniami.
COPYRIGHT ©2020 HVAC-TECH
Wszelkie prawa zastrzeżone.